9 februari 20211,5 minuten

Zoeken naar de balans

De Tweede Maasvlakte is een uitdagend gebied. Bij elke nieuwe ontwikkeling in de omgeving veranderen de gebruiksmogelijkheden. Het is altijd zoeken naar de balans tussen de invulling van uitbreidingskansen van de Rotterdamse haven, het behouden van de aanwezige natuur en het bieden van veel verschillende recreatiemogelijkheden. Ook de komst van het windpark heeft impact op de omgeving.

De Tweede Maasvlakte is de ideale plek voor een windpark. In de nabije omgeving zijn geen huizen, er is veel wind, het is een industriële omgeving en de lange zeewering van in totaal 7,5 km, biedt ruimte voor de plaatsing van windmolens. Ook al komt het windpark ver weg van bewoond gebied, in de omgeving is veel recreatie en natuur en bedrijvigheid. Wij willen graag zo goed als mogelijk rekening houden met de gehele omgeving. In deze nieuwsbrief vertellen we hoe we dat doen.

Behouden recreatie, natuur en veiligheid

Eneco neemt al veel maatregelen om de effecten op de natuur en recreatie te beperken. Zo houden we oog voor de strandbeleving en ook voor de veiligheid rond het windpark. Samen met belanghebbenden gaan we later dit jaar ook vormgeven aan maatregelen die de leefbaarheid en de natuur in het gebied nog verder verbeteren. Hiervoor organiseren we dan speciale thematafels.

Na de publicatie van de ontwerpbesluiten ontving de gemeente Rotterdam in totaal 53 zienswijzen op het ontwikkelde plan. De meeste reacties gingen over strandrecreatie en natuur. Ook de veiligheid op het strand nabij de windturbines is een thema. Bij de invulling van het plan zoeken we samen met de betrokken instanties de balans tussen natuur, recreatie en de ontwikkelingen van haven & industrie op de Tweede Maasvlakte.

Goed om nog te vertellen dat de definitieve vergunningen inmiddels zijn verstrekt door de instanties. Als je dat wil kun je hier nog tegen in beroep gaan. Hoe je dit werkt lees je hier.

Extra online vragenuurtje
De BalansVergunningenproces stap 7 - Beroepsprocedure bij de Raad van State

Deel dit bericht!