15 april 20211,9 minuten

We maken een begin

Om het nieuwe windpark op de Tweede Maasvlakte te mogen realiseren doorlopen we een intensieve vergunningenprocedure. In de afgelopen periode wisten geïnteresseerden en belanghebbenden ons goed te vinden met vragen & suggesties. De inzichten die we hierdoor kregen nemen we zoveel mogelijk mee bij de realisatie van het park.

Ruimte om tegemoet te komen aan het meest gehoorde verzoek, namelijk om de turbines te verplaatsen naar de duinen, is er niet. De positionering van de windmolens in de vloedlijn ligt vast. Hoewel het kitesurfen bij de windturbines daardoor niet meer kan, kijken we met golfsurfers en windsurfers naar wat er wél mogelijk blijft en onder welke voorwaarden dat veilig kan. Met de kitesurfvereniging NKV en gemeente Rotterdam bekijken we hoe niet-springende kitesurfers alsnog actief kunnen blijven bij het windpark.

Inmiddels zijn de vergunningen definitief en konden belanghebbenden tot en met 12 maart nog in beroep gaan. Er werden twee beroepen ingediend, die nu in behandeling zijn bij de Raad van State. Het is afwachten wat de bevindingen van de rechter zijn over het doorlopen proces en de ingediende beroepen. Hier lees je er meer over.

Veiligheid rond windpark hoogste prioriteit

De Milieueffectrapportage gaat uitgebreid in op het aspect veiligheid voor de hele omgeving en specifiek voor de recreant. Veiligheid heeft veel aspecten, die we in de komende periode graag aan je toelichten. Zo vertellen we in dit artikel meer over de positionering van de windmolens op het strand en het samenspel met het water in de vloedlijn.

De stekker erin

Rijkswaterstaat wordt 100% duurzaam door de energie afname van het windpark. Om dit in 2023 te realiseren maken we nu alvast een begin met de voorbereidingen voor het neerzetten van een transformatorstation. Hier lees je er meer over.

Starten met Thematafels

Het is onze ambitie om het windpark goed mogelijk in de omgeving te laten passen. In samenspraak met belanghebbenden gaan we invulling geven aan ideeën om het park verder te verbeteren. Hiermee geven we dan gerichte impulsen aan leefbaarheid, natuur of bedrijvigheid. We gaan in de komende periode hiervoor fondsen beschikbaar stellen. Op 27 mei maken we een begin met de thematafel Natuur. Hierbij zijn de natuur- en milieuorganisaties van harte uitgenodigd. Houd onze website in de gaten om meer te weten te komen.

Artist Impression InkoopstationInkoopstation - De stekker erin
Natte en droge palen MV2Veiligheid als geïntegreerd thema – Ontwerp monopiles

Deel dit bericht!