8 februari 20211,4 minuten

Vergunningsproces stap 6 & 7 – Definitieve besluiten ter inzage

Samenwerken aan de beantwoording van zienswijzen

De vergunningsaanvraag voor Windpark Maasvlakte 2 doorloopt een aantal stappen. In de vorige nieuwsbrief lichtten we de stap naar de ontwerpbesluiten en de ter inzagelegging toe. Belanghebbenden konden tot 11 december jl. hun zienswijzen indienen. De beantwoording ligt bij de bevoegde gezagen. Dit zijn de Gemeente Rotterdam, de Provincie Zuid-Holland en Rijkswaterstaat. Hoe ging het verder?

 

Eneco Stappenplan procedure Maasvlakte twee
Klik op de afbeelding voor een vergroting

Stap 7 Nota van antwoord en definitieve besluiten ter inzage

Alle ingediende zienswijzen en de beantwoording ervan komen samen in een Nota van Antwoord. Bevoegd gezag nam een definitief besluit en verstrekte de vergunningen voor het uitgewerkte plan voor windpark Maasvlakte 2. Het besluit is samen met de Nota van Antwoord gepubliceerd. Je mag in beroep gaan tegen het besluit als je een belanghebbende bent. De Raad van State bepaalt of je dat bent.

Wil je tegen de definitieve vergunningen in beroep gaan? Doe dit dan vóór zaterdag 13 maart as. Hiervoor zijn wel griffierechten verschuldigd. De stukken staan op overheid.nl. Wij groepeerden de stukken hier per vergunning. Je kunt je beroepschrift dan richten aan: Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Of digitaal in dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor heb je wel een elektronische handtekening (DigiD) nodig.

Raad van State procedure

De afdeling bestuursrechtspraak beoordeelt het overheidsbesluit aan de hand van de bezwaren die daartegen zijn aangevoerd. Zij beoordeelt of de overheid zich aan de wet heeft gehouden en ook of de overheid het besluit zorgvuldig heeft voorbereid en goed heeft gemotiveerd. Bij bepaalde besluiten kijkt de bestuursrechter of alle belangen wel goed tegen elkaar zijn afgewogen.

 

 

 

Vergunningen Windpark Maasvlakte 2Vergunningsproces stap 5 - Ontwerpbesluit ter inzage
Recreatie KiteDe stranden van de Tweede Maasvlakte

Deel dit bericht!