29 oktober 20202,7 minuten

Vergunningsproces stap 5 – Ontwerpbesluit ter inzage

Eneco wil graag starten met de bouw van het windpark op de Tweede Maasvlakte. Dat kan zodra de benodigde vergunningen zijn verleend. De aanvraag voor de vergunningen is in september gedaan en een belangrijk onderdeel daarvan is het zogenaamde milieueffectrapport (MER). Hoe werkt zo’n vergunningsproces nu precies, waar kun je de documenten van het Ontwerpbesluit inzien en hoe kun je reageren? Je leest het hier.

Om Windpark Maasvlakte 2 te realiseren hebben we niet één maar drie vergunningen nodig en daarnaast ook een ontheffing. Deze worden door verschillende instanties afgegeven. Zo beoordeelt Rijkswaterstaat de aanvraag voor de Waterwetvergunning en de Provincie Zuid-Holland de ontheffing en de vergunning voor de Wet Natuurbescherming. De Gemeente Rotterdam is verantwoordelijk voor het verlenen van de Omgevingsvergunning die de bouw van de windturbines mogelijk maakt. De gemeente Rotterdam zorgt voor de coördinatie van alle drie de vergunningsaanvragen en de ontheffing bij de genoemde instanties. Op die manier gaat alles tegelijkertijd ter inzage.

Onderstaande overzicht geeft de stappen weer in het vergunningsproces. We zijn nu dus bij stap 5.

Vergunningen proces en planning

Eneco Stappenplan procedure Maasvlakte twee
Klik op de afbeelding voor een vergroting

Milieueffectrapport en maatregelen

Een belangrijk onderdeel van de vergunningsaanvraag is het milieueffectrapport (MER). Daarvoor onderzochten we de mogelijke effecten van het windpark op de omgeving. Het gaat bijvoorbeeld over de invloed van het windpark op flora en fauna, geluid, slagschaduw, veiligheid en landschap, cultuur en archeologie. We bepaalden in hoeverre het windpark aan de wettelijke eisen voldoet en hoe het windpark eruit komt te zien. Daarna bedachten we maatregelen om de eventuele impact op de omgeving zoveel als mogelijk te verminderen. De onderzoeksresultaten en de maatregelen moeten nog beoordeeld worden door de commissie MER. We verwachten het advies van de commissie eind dit jaar. Wil je meer weten over het Milieueffectrapport? Lees hier het volledige Milieueffectrapport.

Geef vóór 11 december je reactie op de ontwerpbesluiten!

De ontwerp-omgevingsvergunning, het ontwerpbesluit Waterwet, de ontheffing en vergunning Wet natuurbescherming en het MER liggen digitaal ter inzage van 30 oktober tot en met 10 december. Dit is een belangrijk moment voor belanghebbenden. Zij mogen namelijk hun mening geven door het indienen van zienswijzen.

Ben je het niet eens met het plan? Zijn we vergeten om iets te onderzoeken? Heb je nog belangrijke aandachtspunten of heb je gewoon een vraag? Je reactie is welkom.
De stukken kunnen geraadpleegd worden via www.overheid.nl. Kies vervolgens ‘Berichten over uw buurt”. En zoek op Europaweg 902, 3199 LC te Maasvlakte Rotterdam, en selecteer bij de straal: hele gemeente. Zolang de maatregelen in verband met het coronavirus duren, is het niet mogelijk om de stukken in te zien op een gemeentelijke locatie.

Je kunt je reactie onder andere mailen naar: bwt-juridischezaken@rotterdam.nl onder vermelding van kenmerk OMV.20.06.00433.
Vergeet niet je naam en adresgegevens te vermelden en digitaal te ondertekenen.
Geef ook duidelijk aan over welk ontwerpbesluit je zienswijze gaat.

De volgende stap in het vergunningsproces

Alle ingediende zienswijzen worden na 10 december 2020 door de verschillende instanties beantwoord. Het windparkontwerp kan aan de hand hiervan wijzigen. Daarna komt er een definitief besluit dat ook weer ter inzage worden gelegd. Het is dan mogelijk om bezwaar te maken.

 

 

 

Webinar EnecoOnline informatiebijeenkomst over de ontwerpbesluiten
Vergunningsproces stap 6 & 7 - Definitieve besluiten ter inzage

Deel dit bericht!