12 december 20222,4 minuten

Veiligheid tijdens het bouwen

Op een bouwplaats zorg je voor een veilige en gezonde werkomgeving. Dat klinkt heel logisch toch? Want iedereen wil aan het einde van de werkdag weer veilig naar huis. Eneco heeft daar bij de bouw van Windpark Maasvlakte 2 samen met haar partners heel veel aandacht aan gegeven en doet dat nog steeds. We leggen graag uit hoe we met dit onderwerp omgaan.

Veiligheidsmaatregelen en gedrag

We werken bij de bouw van Windpark Maasvlakte 2 namelijk op veiligheidslevel 4. En we werken niet alleen zelf op dat level, maar vragen dat ook aan al onze aannemers en onderaannemers. Zo doen we het samen.

Dat veiligheidslevel betekent niet alleen dat we allerlei maatregelen hebben getroffen om het werk zo veilig mogelijk te laten verlopen, maar ook dat we veel aandacht besteden aan hoe alle betrokkenen met veiligheid en gezondheid omgaan. Want uiteindelijk bepalen mensen door hun gedrag zelf voor een groot deel hoe veilig het is.

Veiligheidsbewustzijn bij alle collega’s

Dat veiligheidsbewustzijn en het gedrag van mensen, dat vinden we minstens zo belangrijk als de maatregelen zelf. Daarom hebben we tijdens het hele project veel aandacht besteed aan welke maatregelen er gelden, en waarom die nodig zijn. Ook hebben we gezorgd voor een open manier van omgang, zodat alle collega’s op de bouwplaats elkaar konden aanspreken op onveilige situaties of gedrag. Niet als verwijt, maar om het met en voor elkaar zo veilig mogelijk te maken. We letten op elkaar en spreken elkaar aan. En dat gebeurt gelukkig ook. Dat is echt niet vanzelfsprekend!

Veiligheidsbewustzijn bij alle collega’s

Een open manier van omgang, zodat alle collega’s op de bouwplaats elkaar konden aanspreken op onveilige situaties of gedrag.

Scherp zijn en blijven

Natuurlijk is er altijd het risico dat het veiligheidsbewustzijn wat afzwakt als je er geen aandacht aan besteedt, als het heel druk is of de planning spannend wordt. Eneco en alle aannemers en onderaannemers kiezen er daarom voor om het onderwerp veiligheid en gezondheid tijdens de gehele bouw van Windpark Maasvlakte 2 te blijven bespreken. En dat doen we op allerlei manieren: maandelijks reiken we de Safety Award uit aan een persoon, een team of een bedrijf vanwege goed veilig gedrag. Van die uitreiking maken we telkens een feestelijk moment, zodat iedereen ziet dat veiligheid zo belangrijk is. Maar ook hebben we het hele project lang veiligheidsoverleggen en workshops met alle betrokken partijen waardoor het onderwerp actueel blijft. De afspraken die we met de (onder)aannemers hebben gemaakt houden we regelmatig tegen het licht. Doen ze ook echt wat ze hebben opgeschreven in hun plannen? Kan het beter, slimmer, scherper?

Ervaringen meenemen

Werken op veiligheidslevel 4 leert ons veel. Al die ervaringen nemen wij, maar ook alle (onder)aannemers, mee naar nieuwe projecten. Het is een vliegwiel dat we in beweging willen brengen. En dat stopt niet als de bouw van Windpark Maasvlakte 2 is afgerond.

Update van de bouw
Panoramazicht Windpark Maasvlakte 2Omgevingsfonds: hoe staat het ermee?

Deel dit bericht!