16 april 20212,2 minuten

Veiligheid als geïntegreerd thema – Ontwerp monopiles

Veiligheid heeft veel aspecten en is geïntegreerd bij alles wat we doen.

In elke fase van de bouw en tijdens de exploitatie speelt veiligheid een belangrijke rol. We maken vooraf een inschatting van de risico’s voor alle mensen die in de buurt van een windmolen zijn. Dit begon al bij de inrichting van het windpark en het ontwerp van de turbines. De windmolen is bijvoorbeeld zo ontworpen dat je er vanaf het strand niet zomaar in klimt. De paal is daarvoor te glad en het plateau, waar de toegang tot de windmolen is, is zo hoog gemaakt dat je daar niet op kan.

Windmolens: Nat, droog en semi-droog

Verschillende windmolens van het nieuwe windpark staan in het water. Soms wat verder en soms wat minder ver. Dat is afhankelijk van de plek op het strand en de hoogte van het zeewater. Dit zal ook van jaar tot jaar anders zijn door stroming en weersomstandigheden. Er spoelt zand weg en RWS vult dit weer aan. Hierdoor varieert de hoogte van het strand en dus ook of een molen wel of niet in het water staat.

Op de plaatjes zie je hoe de windmolens gepositioneerd zijn op het strand en hoe het eruit ziet als een windmolen altijd droog staat, als een windmolen altijd in het water staat en in het derde geval als de windmolen bij eb droog en bij vloed in het water staat. Wij noemen dit semi-droog.

Windmolen nummer 1, 2, 7, 8 en 9 staan droog.

Windmolen nummer 3 en 5 staan semi-droog.

Windmolen nummer 4, 6, 10, 11 en 12 staan in het water.

Ontwerp erosiebescherming

Door verschillen in stroomsnelheid van het water rondom de palen ontstaan er mogelijk erosiekuilen rondom een paal. Het ontstaan van een kuil heeft geen invloed op de fundering van de paal, die gaat soms wel 35 meter de grond in. De windmolen blijft dus wel stevig staan. Maar we houden het strand wel graag intact en willen daarom de kuilen zo klein mogelijk houden.

In het detailontwerp van de palen op het strand nemen we dus ook erosiebescherming mee. Dit beperkt het uitspoelen van zand en dus het ontstaan van te diepe kuilen.

Om precies te weten hoe we de erosiebescherming het beste kunnen vormgeven doen we nog onderzoek. Zodra we de resultaten van dit onderzoek hebben vertellen we er weer meer over via onze site www.windparkmaasvlakte2.nl.

Natte en droge palen MV2

O.b.v. berekeningen van strandhoogte en de stand van het zeewater in 2019.

We maken een begin
Balanspartner

Deel dit bericht!