29 oktober 20202 minuten

Topvragen

Komen de windmolens in de vloedlijn te staan?

In het Bestemmingsplan Maasvlakte 2 van 2018 is de komst van een windpark op Maasvlakte mogelijk gemaakt. De ruimte tussen de duinvoet, het strand en een denkbeeldige lijn in zee, is daarbij aangewezen als locatie om windenergie op te wekken. Het klopt dus dat de turbines op het extensieve strand in de vloedlijn komen te staan.

Waarom staan de windmolens niet op of achter de duinen?

Het is belangrijk om te weten dat Maasvlakte 2 is ontwikkeld om ruimte te geven aan innovatieve en duurzame havenontwikkeling. De huidige gebruiksfuncties van de Maasvlakte mogen geen beperking krijgen door de aanwezigheid van de windturbines. Dit komt in het bestemmingsplan onder andere tot uiting d.m.v. de zogenoemde ‘High Impact Zone afstand-eis’ (HIZ-afstanden). Daarnaast geldt ook dat Rijkswaterstaat, als opdrachtgever, de verplichting heeft opgelegd om de windturbines in lijn met het door de gemeente Rotterdam vastgestelde bestemmingsplan te realiseren.

Deze twee uitgangspunten bepalen dat wij binnen het bestemmingsplanvlak ‘Windturbinepark’ én binnen de regels voor afmetingen en afstanden tot andere bestemmingen het windpark moeten realiseren. Eneco heeft geprobeerd de molens zo dicht mogelijk tegen het duin te zetten, maar vanwege de afspraken die al in het bestemmingsplan zijn vastgelegd omtrent de HIZ-afstanden worden de molens iets meer richting de zee geduwd. Dit is de optimale locatie voor de molens, gezien alle beperkingen en afspraken die er zijn.

Kiten Windmolens Maasvlakte 2

Zijn de windturbines op het extensieve strand gevaarlijk voor kiters?

De aanwezigheid van windturbines op het extensieve strand heeft impact op de veiligheid van kiters. Het is dus waarschijnlijk dat er op dat stuk strand in de toekomst inderdaad minder mogelijk zal zijn. We zijn in overleg met de Nederlandse Kitesurf Vereniging (NKV) en de Holland Surfing Association (HSA) om de impact helemaal helder te krijgen en na te denken over oplossingen bijvoorbeeld rond het intensieve strand bij Maasvlakte 1 en kitespot de Slufter.

Hoe waarborgen jullie de veiligheid van de surfers?

De veiligheid van kiters en golfsurfers is een van de belangrijkste onderwerpen van gesprek met Nederlandse Kitesurf Vereniging (NKV) en de Holland Surfing Association (HSA). We onderzoeken de precieze impact op de veiligheid nog. Kiten blijft mogelijk bij het Intensieve badstrand (kitespot de Slufter). We kijken naar de mogelijkheden om de voorzieningen voor kiters op die plek te verbeteren. Alle ideeën en suggesties daarvoor zijn welkom.

Bodemonderzoek op het strand van de Tweede Maasvlakte
Robin radar Max | Maasvlakte 2Robin de slimme vogelradar

Deel dit bericht!