16 juli 20211,5 minuten

Thematafel Natuur: Een eerste impressie

Om een impuls te geven aan de natuur, de leefbaarheid en de bedrijvigheid in de omgeving van Windpark Maasvlakte 2 stelt Eneco geld beschikbaar. Voor de besteding van het fonds voor de natuur zijn we op donderdag 8 juli jl. gestart met de eerste thematafel natuur.

Het was een prettige bijeenkomst waaraan verschillende regionale vertegenwoordigers van natuur- en milieuorganisaties meededen. Denk aan de Natuur- en milieufederatie Zuid-Holland, KNNV – Natuurvereniging Hollandse Delta en de Verontruste burgers van Voorne. Het Zuid-Hollands Landschap en de Stichting Duinbehoud hadden vooraf al input geleverd. Daarnaast waren ook de specialisten van Rijkswaterstaat, Havenbedrijf Rotterdam en Eneco aanwezig.

Visdief parend

Windpark Maasvlakte 2 is een natuurinclusief windpark. We doen dus al veel en we vertelden eerder al over de ontwikkeling van de stilstandvoorziening voor vogels.

Het doel van deze eerste thematafel was om nog meer ideeën en wensen voor de regio te inventariseren en deze ook onderling af te stemmen. We identificeerden vier natuurthema’s die grote kansen voor verdere verbetering bieden.

  1. Broedvoorziening voor doelsoorten
  2. Strandbroedende vogels en versterking van kwetsbare soorten
  3. Gebruik van data en monitoring
  4. Natuurbeleving

Overzichtskaart

  • Natura 2000-gebied Voordelta
  • Bodembeschermingsgebied

We willen natuurliefhebbers en professionals enthousiasmeren om ons te verrassen met een plan waar de natuur beter van wordt. Met een goed idee kom je in aanmerking voor een bijdrage uit het fonds. Je plan moet o.a. wel passen bij de natuuropgaven die er liggen vanuit het beheerplan Voordelta en de Natuurcompensatie voor de aanleg Maasvlakte 2. Als initiatiefnemer voor een project, ben je straks ook verantwoordelijk voor de uitvoering ervan.

Zodra de fondsen beschikbaar komen vind je op de website alle informatie en ook het aanvraagformulier. Natuurlijk laten we dat dan weten via de nieuwsbrief.

Even voorstellen: Hubert Lamie
Conflicterende belangen en een gedeeld doel

Deel dit bericht!