7 juli 20211,2 minuten

Snelheid langs inkoopstation

LET OP: Handhaving op tijdelijke snelheidsverlaging Maasvlakteweg

Maasvlakteweg

Tijdelijke snelheid ter hoogte van HMP 13,9 in verband met bouwwerkzaamheden

Op de Maasvlakteweg mag je 80km/h rijden. Ter hoogte van HMP 13,9 is de maximumsnelheid verlaagd naar 50km/h. Op deze plek vinden namelijk de werkzaamheden plaats voor de bouw van het inkoopstation voor Windpark Maasvlakte 2. Er staan snelheidsborden met de aangepaste limiet, maar helaas rijden veel chauffeurs daar onbewust toch te hard. De veiligheid van bouwplaats personeel én vrachtwagenchauffeurs komt dan in gevaar.

Maasvlakteweg

Snelheidsverlaging in verband met bouwwerkzaamheden ter hoogte van HMP 13,9

Snelheid en verkeersveiligheid

Bij een hoge rijsnelheid is de remweg langer, de benodigde reactietijd korter en een eventuele botsing harder. Een te hoge snelheid vergroot daarmee de kans op verkeersongevallen en de kans op een ernstige afloop daarvan.

De tijdelijke verkeersmaatregel is erop gericht om de veiligheid op de bouwlocatie naast de rijweg te vergroten. Ook het in- en uitvoegend verkeer rijdt vele malen langzamer dan het passerende verkeer. Deze verschillende rijsnelheden levert extra gevaarlijke situaties op. Niet alleen voor de bouwplaatsmedewerkers, maar ook voor chauffeurs zelf.

Snelheidsovertreding is een boete

De wegbeheerders gemeente Rotterdam, Havenbedrijf en de Zeehavenpolitie willen gevaarlijke situaties voorkomen en handhaven de 50 km-zone naast de bouwplaats. Er komen regelmatig snelheidscontroles. Dus, wie dan te hard rijdt ontvangt een boete.

Samenwerking Eneco en Nederlandse Kitesurfvereniging
Even voorstellen: Hubert Lamie

Deel dit bericht!