7 juli 20213,6 minuten

Samenwerking Eneco en Nederlandse Kitesurfvereniging

Nederlandse Kitesurfvereniging en Eneco slaan handen ineen voor het kitesurfen op Maasvlakte 2

Op de buitenste rand van Maasvlakte 2 bouwt Eneco in opdracht van Rijkswaterstaat een windpark. De 22 windmolens komen op de harde zeewering en op het extensieve strand. Dit strand is vanwege de unieke golven zeer geliefd bij kitesurfers en wavekiters, maar de komst van de windmolens brengt de veiligheid van de kiters in gevaar. Ruimte om tegemoet te komen aan het meest gehoorde verzoek van kitesurfers, namelijk om de turbines te verplaatsen naar de duinen, is er niet. Daarom wordt het kitesurfen niet meer toegestaan. Vanaf 1 januari 2022 trekt de Gemeente Rotterdam de toestemming voor het kitesurfen in.

Eneco en Rijkswaterstaat erkennen de negatieve gevolgen voor de kitesurfers en gaan met de Nederlandse Kitesurfvereniging (NKV) samenwerken. Het doel is om te bepalen wat er wél mogelijk blijft en onder welke voorwaarden dat veilig kan. Daarbij zoeken we met elkaar naar de balans tussen de invulling van uitbreidingskansen van de Rotterdamse haven, het behouden van de aanwezige natuur en het bieden van veiligheid voor de kitesurfers en andere recreanten. De samenwerking houdt in dat Eneco relaties, netwerk, benodigde menskracht en financiële middelen inzet om het kiten op Maasvlakte 2 mogelijk te maken. De NKV ziet af van verdere juridische procedures tegen de komst van het windpark.

Kite surfen

Nabij het strand Maasvlakte 2

Vertegenwoordigers van de kitesurfers willen voor drie locaties de kitesurf-mogelijkheden onderzoeken. Belangrijke partijen om daarover in gesprek te gaan zijn, behalve de gemeente Rotterdam en Rijkswaterstaat, de andere recreatiepartijen die actief zijn op de stranden.

1. Extensieve strand bij P5 en P6

De NKV heeft voor de locatie nabij het windpark een plan van aanpak gemaakt om twee vragen te beantwoorden:

  • Hoe creëren we een veilige kitespot voor niet-springende-kitesurfers, zoals foil-kiters en wave-kiters?
  • Kunnen we een gemarkeerde opstapplek tussen 2 turbines maken, waardoor deze niet- springende kitesurfers veilig de zee op en af kunnen?

Voor het antwoord op deze vragen vraagt Eneco het advies van een onafhankelijke partij. Behalve een gedegen omschrijving van de risico’s, is ook de wijze waarop de afspraken te handhaven zijn, onderdeel van dit advies. Het advies van dit bureau wordt voorgelegd aan Eneco, Rijkswaterstaat, de gemeente Rotterdam en de NKV. Zo kan met voldoende inzicht, inhoudelijk over het onderwerp worden gesproken en een goed onderbouwd besluit worden genomen.

2. Intensieve badstand bij P1 t/m P4

Bij het badstrand mag in de wintermaanden wel gekite worden, maar in de zomermaanden niet. Er is een grote toestroom van badgasten in de zomer. De vragen die hier onderzocht worden zijn:

  • Onder welke omstandigheden is het mogelijk om ook in de zomer op deze locatie te kiten?
  • Hoe kan strandrecreatie, zoals zwemmen, zonnebaden en spelen veilig gecombineerd worden met het kiten?

Beantwoording van deze vragen ligt bij de gemeente Rotterdam.

Kitesurf verbod vanaf 1-1-2022

In overleg kijken en bepalen waar veilige mogelijkheden zijn om te kunnen blijven kite surfen.

3. Slufterstrand

Belangrijk om te weten is dat ‘De Slufter’ een ‘niet-formeel’ gebruikte kite-spot is. Deze populaire kitesurfplek is gedoogd door de gemeente Rotterdam, omdat het onderwerp was van onderzoek naar de effecten van kitesurfen op foeragerende en rustende vogels in de rustgebieden Slikken van Voorne en Hinderplaat. Het onderzoek is inmiddels afgerond, maar ook hier is het vinden van de balans een uitdaging. Het kiten moet in balans zijn met het instandhouden van de natuur naast het huidige gedooggebied. In dit gebied zijn daarom nog meer inhoudelijke ecologische onderzoeken nodig. Behalve de Gemeente Rotterdam hebben de Provincie, Rijkswaterstaat Zee en Delta, Omgevingsdienst Haaglanden, Havenbedrijf Rotterdam en de verschillende natuur- en milieuorganisaties hier ook een stem.

NKV wil graag meer betrokken zijn bij dit proces met de inbreng van hun kennis als belangenorganisatie. Daarnaast zijn zij veel aanwezig in het gebied. NKV kan daarom bij uitstek bijdragen aan het in beeld brengen van aantallen kiters in het gebied en inzetten op betere zichtbare afbakening van de begrenzing van deze kite-spot.

Gesteund door opdrachtgever Rijkswaterstaat, spant Eneco zich in om de NKV waar mogelijk te ondersteunen. Eneco zal de NKV als volwaardige gesprekspartner aan tafel brengen bij de diverse bevoegde autoriteiten. Zo trekken Eneco en de NKV samen op voor veilige kiten op Maasvlakte 2.

Balanspartner
Snelheid langs inkoopstation

Deel dit bericht!