29 oktober 20203,5 minuten

Robin de slimme vogelradar

Om de vliegbewegingen van vogels op Maasvlakte 2 altijd goed in beeld te hebben, zetten we een Robin Vogelradar in. De radar helpt ons om het aantal vogelslachtoffers als gevolg van het windpark te beperken. Om meer te weten te komen over de slimme vogelradar spraken we met Jonne Kleyheeg. Zij is vogelecoloog bij Bureau Waardenburg.

Vogelecoloog Jonne Kleyheeg maasvlakte 2

Waarom heet de radar Robin?

De radar heet geen Robin, maar Max. De radar is ontwikkeld door Robin Radar Systems en wordt daarom in de wandelgangen ook wel ‘de ROBIN-radar’ genoemd. Robin Radar levert naast Max echter ook andere vogelradars. Die zijn alleen niet zo slim als Max omdat ze niet volledig 3D zijn.

Wat is er dan zo slim aan deze Max-radar?

De 3D-vogelradar Max draait iedere seconde éénmaal om zijn as en maakt daarbij een beeld van zijn omgeving. Zo leggen we de vliegpaden van vogels 360 graden rond de radar vast. Al deze informatie is live in te zien en te gebruiken. We slaan het ook op in een database en kunnen daardoor de gegevens ook achteraf nog analyseren.
De radar is écht slim omdat hij is uitgerust met automatische tracking en classificatie software. De tracking software koppelt automatisch alle losse observaties (puntjes) van dezelfde vogel aan elkaar, en maakt zo het vliegpad van deze individuele vogel zichtbaar.
De classificatie software scheidt vogels van andere bewegende objecten, zoals bijvoorbeeld voertuigen en geeft ook een indicatie van de grootte van de vogel.

Robin radar Max | Maasvlakte 2

Wat kan hij meer dan de oude generatie vogelradars?

Wat deze radar zo bijzonder maakt is dat hij het vliegpad van de vogels in zijn omgeving (360 graden rond de radar) volledig in 3D registreert. Andere vogelradars registreren óf de vliegroute óf de vlieghoogte, maar niet (overal) allebei.

Zijn er ook dingen die deze radar niet kan?

Een vogelradar kan geen vogelsoorten van elkaar onderscheiden. De classificatie software geeft een indicatie van de grootte van de geregistreerde vogel (klein, middel of groot), maar soort(groep)en kan de radar niet herkennen.
De radar registreert dus bijvoorbeeld een vliegpad van een ‘grote vogel’, maar de radar kan niet zien of dat vliegpad van bijvoorbeeld een roofvogel (zoals een buizerd) of een gans (zoals een grauwe gans) is.

Vliegpaden vogels | Maasvlakte 2
Registratie van vliegpaden

Waar komt de radar te staan en waarom daar?

De precieze plek voor de radar is nog niet bepaald. Belangrijk is dat de plek goed beveiligd kan worden en makkelijk bereikbaar is voor onderhoud. En uiteraard moet de radar goed overzicht hebben over het hele plangebied. De radarmetingen die we deden in het najaar van 2019, zijn uitgevoerd vanaf P6. Het nadeel van die plek is dat we de meeuwen en trekvogels die over de dijk vliegen, wij noemen die plek ‘de harde zeewering’, niet goed kunnen monitoren. Daarom adviseren wij op zoek te gaan naar een geschikte locatie iets ten noorden van P6.

Radar locatie P6 | Maasvlakte 2

Wat doen we met de gegevens die de radar signaleert?

De informatie die de radar ons geeft gebruiken we als input voor de stilstandvoorziening. De radar stelt voor vogels op seizoenstrek vast, onder welke omstandigheden er veel vogeltrek is op rotorhoogte. Voor lokale vogels meet de radar wanneer er sprake is van piekactiviteit.

Op basis van de analyse van de gegevens bepalen we de beslisregels om één of meerdere windturbines stil te zetten. Ook gebruiken we de radar om met de windturbines te communiceren. Bij grote trekpieken en veel lokale vliegbewegingen op rotorhoogte schakelen we dan een selectie van turbines tijdelijk uit, of juist bij een lage vogelactiviteit weer aan. Voor de precieze invulling van de stilstandvoorziening doen we op dit moment nog onderzoek. We stemmen de resultaten af met Rijkswaterstaat en we verwachten dat er eind 2020 meer bekend is.

Op de site van Robin Radar kun je meer lezen over Robin 3D vogelradar

 

Bureau Waardenburg is een onderzoeks-, advies- en ontwerpbureau dat werkt op het gebied van ecologie, milieu en landschap. Met ruim 120 medewerkers zijn ze het grootste onafhankelijke groene adviesbureau van Nederland. Over het algemeen werkt Bureau Waardenburg in opdracht van overheden en particuliere ondernemingen.

Topvragen
SamenwerkenHet milieueffectrapport

Deel dit bericht!