De Tweede Maasvlakte

De Tweede Maasvlakte is een ideale locatie voor een windpark. Het waait er hard en er zijn in de nabijheid geen huizen. De windturbines komen in de industriële omgeving van Maasvlakte 2 op de zeewering, zowel op de harde als op de zachte zeewering. In totaal gaat het over een lengte van zo’n 7,5 kilometer. De 2,5 kilometer lange harde zeewering bestaat uit een dijklichaam met daarop een verharding en met in de branding grote stenen. De 5 kilometer zachte zeewering bestaat uit strand en duinen. De windturbines op de harde zeewering zullen op de landzijde van de dijk worden geplaatst. De windturbines op de zachte zeewering komen op het strand voor de duinen te staan.

De omgeving

Maasvlakte 2 heeft in de loop der jaren veel gebruiksfuncties en gebruikers gekregen. We onderscheiden het intensieve badstrand voor dagrecreatie en het extensieve strand. De komst van het windpark heeft geen gevolgen voor het intensieve badstrand. Vanwege de veiligheid is kitesurfen op het extensieve strand vanaf 1 januari 2022 niet meer toegestaan. De gemeente Rotterdam wil in 2021 een nieuw aanwijzingsbesluit vaststellen bij het intensieve strand.

Het bestemmingsplan en de High Impact Zone

Harde kaders waarbinnen het plan vorm gegeven moest worden.

Het plan

De positionering van de windmolens op de zeewering past binnen de voorgeschreven kaders.