12 december 20222,2 minuten

Omgevingsfonds: hoe staat het ermee?

Vanwege de bouw van Windpark Maasvlakte 2 stelt Eneco geld beschikbaar om een impuls te geven aan de natuur, de leefbaarheid en de bedrijvigheid in de omgeving. We hebben daarvoor het fonds Windpark Maasvlakte 2 opgericht, waarmee we projecten in de omgeving ondersteunen. Omdat de openstelling van de eerste ronde van het fonds (van in totaal 3 rondes) bijna is afgelopen, leest u hier een update!

28 aanvragen in ronde 1

In ronde 1 van het fonds Windpark Maasvlakte 2 zijn in totaal 28 projecten ingediend. 4 daarvan zijn nu volledig goedgekeurd. Over 12 projecten hebben we nog aanvullende informatie opgevraagd. Helaas hebben we 12 andere aanvragen afgewezen of niet in behandeling kunnen nemen omdat ze onvoldoende pasten bij de fondscriteria.

Projecten gerealiseerd

Deze 4 projecten krijgen een bijdrage uit het fonds:

  • De webcam van Strandweer.nu aan het gebouw van de Reddingsbrigade op het Maasvlaktestrand is vervangen. De bestaande webcam was na veel stormen aan vervanging toe. De webcam wordt veel gebruikt door recreanten zoals surfers om de (weers)omstandigheden op het Maasvlaktestrand te bekijken en helpt bij de veiligheid.
  • De Reddingsbrigade Rockanje schaft een reddingscombinatie aan, nodig voor de veiligheid van recreanten aan de Haringvlietmonding. De reddingscombinatie bestaat uit een elektrisch strandhulpverleningsvoertuig en een reddingswaterscooter.
  • Terugbrengen van de Veldgentiaan in De Kleine Heveringen, onderdeel van natuurgebied Voornes Duin. Natuurvereniging Hollandse Delta gaat een aantal specialistische beheermaatregelen in het gebied uitvoeren, die ervoor zorgen dat de Veldgentiaan kan terugkeren in het gebied. Dit helpt bij het herstel van de biodiversiteit.
  • De Robin Radar die bij het windpark is opgesteld detecteert vogels, zoals grote zwermen trekvogels en lokale meeuwen. Op basis van de waarneming kan het windpark of enkele turbines tijdelijk worden stilgezet. Zo kunnen aanvaringen van vogels met de windturbines zoveel worden voorkomen. Met de bijdrage uit het fonds is de Robin Radar al eerder geplaatst zodat hij al vroeg data kon verzamelen en ingeregeld kon worden. Meer informatie over de Robin Radar vindt u op de website.
Webcam bij Reddingsbrigade

Nieuwe webcam Strandweer.nu

De webcam van Strandweer.nu aan het gebouw van de Reddingsbrigade op het Maasvlaktestrand is vervangen dankzij het omgevingsfonds.

Ronde 2 en 3

In januari 2023 start ronde 2, waarin partijen als onderzoeksbureaus, universiteiten etc. projecten kunnen aandragen die helpen om lokale vogelslachtoffers bij windparken te beperken en/of die zorgen dat de kennis over vlieggedrag van vogels in de buurt van windturbines wordt uitgebreid.

Begin van het eerste kwartaal van 2023 vindt ook ronde 3 plaats. In die ronde kunnen opnieuw personen en organisaties uit de omgeving van het windpark een bijdrage vragen voor hun project. Meer informatie hierover volgt bij de start, onder andere via de nieuwsbrief en op de website.

Veiligheid tijdens het bouwen
Een kijkje in het inkoopstation

Deel dit bericht!