8 februari 20211,8 minuten

Natuur beschermen door stilzetten wieken

Om de natuur een handje te helpen past Eneco een stilstandvoorziening toe. Deze maatregel komt ten goede aan de trekvogels en lokale broedvogels van de Tweede Maasvlakte.

Door de windmolens stil te zetten op piekmomenten van vogeltrek, zorgen we voor een flinke vermindering in het aantal slachtoffers.

Voor het krijgen van de ontheffing voor de wet Natuurbescherming is deze voorziening niet nodig. En uit de diverse onderzoeken blijkt ook dat het effect van het windpark niet zo groot is dat de instandhouding van de verschillende vogelsoorten in gevaar komt.

De stilstand voorziening wordt vastgesteld op basis van radarinput. Uit metingen met een vogelradar in 2019, die werden uitgevoerd in opdracht van Rijkswaterstaat, weten we onder welke omstandigheden er veel vogeltrek is op rotorhoogte. Voor lokale vogels bepalen waarnemers in het veld of er sprake is van piekactiviteit. Op basis van deze gegevens maken we de beslisregels om één of meerdere windturbines stil te zetten. Uiteindelijk regelen we dit ook op basis van radarinput. Verder wil Eneco in de toekomst de radar ook gebruiken om direct met de windturbines te communiceren. Bij grote trekpieken en veel lokale vliegbewegingen op rotorhoogte schakelen we dan een selectie van turbines tijdelijk uit, of juist bij een lage vogelactiviteit weer aan. Meer weten over de vogelradar die Eneco inzet? Klik hier.

Trekvogels die overdag langstrekken kunnen de turbines goed zien en ontwijken. Bij mist waait het in de regel nauwelijks en zullen turbines niet of langzaam draaien. Uit onderzoek weten we dat wanneer we 100 uur stilstand op de hoogste piekmomenten voor trekvogels toepassen, er op die momenten ongeveer 70% van alle passages plaatsvindt. Daarom zetten we ‘s nachts en op die piekmomenten, de turbines maximaal 100 uur per jaar stil om deze trekvogels veilig te laten passeren. De andere 30% passeert op momenten dat de wieken wel draaien. Daarvan komt maar een klein deel daadwerkelijk in aanvaring met een turbine.

De stilstandsvoorziening helpt ook lokale broedvogels zoals meeuwen en ook tal van andere broedvogelsoorten, zoals aalscholver, scholekster en de dwergstern profiteren hiervan. Per jaar geldt voor broedvogels een stilstand van 50 uur per turbine.

De stilstandvoorziening is dus een vrijwillige extra maatregel waarmee we heel effectief vogelslachtoffers voorkomen. En daar doen we het voor.

Recreatie KiteDe stranden van de Tweede Maasvlakte
UilUilenveren: Innovatie tegen geluid

Deel dit bericht!