25 maart 20221,5 minuten

Krijgt uw project een bijdrage uit ons fonds Windpark Maasvlakte 2?

In 2022 bouwen Eneco en Rijkswaterstaat aan een innovatief windpark op de tweede Maasvlakte. Dit windpark levert straks zoveel windenergie, dat het gehele ministerie van Infrastructuur en Waterstaat al in 2023 energieneutraal is.

Aandacht voor de omgeving

Om een impuls te geven aan de natuur, de leefbaarheid en de bedrijvigheid in de omgeving van Windpark Maasvlakte 2 stelt Eneco geld beschikbaar. We hebben daarvoor het fonds Windpark Maasvlakte 2 opgericht, waarmee we projecten in de omgeving ondersteunen.

Dien uw project in voor 1 mei

We zoeken goede initiatieven op het gebied van natuur, leefbaarheid en bedrijvigheid. Denk bijvoorbeeld aan projecten voor natuurbescherming of -ontwikkeling, voor recreatie of voor verduurzaming van bedrijven in de omgeving. Heeft u zo’n initiatief? Dien dan een verzoek in voor een bijdrage uit het fonds. De initiatieven voor de deze aanvraagronde kunt u insturen voor 1 mei 2022.

Recreatie Kite

Denk bijvoorbeeld aan projecten voor natuurbescherming of natuurontwikkeling, voor recreatie of voor verduurzaming van bedrijven in de omgeving.

De spelregels in het kort

Zowel personen als organisaties kunnen een bijdrage uit het fonds aanvragen voor hun project. Een aanvraag kan alleen worden gedaan met een volledig ingevuld aanvraagformulier. Dit formulier kunt u hier downloaden. Het project moet altijd in het algemeen belang zijn en niet in het belang van alleen de aanvrager. De aanvrager van een bijdrage is zelf verantwoordelijk voor het realiseren van zijn of haar project. De toegekende bijdrage wordt achteraf, na realisatie van het project, betaald.

De spelregels voor het aanvragen van een bijdrage uit het fonds Windpark Maasvlakte 2 zijn hier te vinden.

Meer informatie en contact

Wilt u meer informatie over Windpark Maasvlakte 2 of het fonds? Kijk dan op de website windparkmaasvlakte2.nl. Daar vindt u ook het aanvraagformulier en de spelregels. Heeft u nog vragen? Dan kunt u per e-mail contact opnemen met Jeanette Quak.

Speciale zorgen voor de natuur…
Duurzame energie uitgelicht in FutureLand

Deel dit bericht!