14 april 20211,8 minuten

Inkoopstation – De stekker erin

Rijkswaterstaat wil vanaf 2023 de duurzame energie van Windpark Maasvlakte 2 afnemen.

In afwachting van de Raad van State procedure en het verkrijgen van de onherroepelijke vergunningen maakt Eneco een begin met het neerzetten van een transformatorstation aan de Maasvlakteweg.

Transformatorstation

Waarschijnlijk is het je nog nooit opgevallen maar in iedere woonwijk en op ieder industrieterrein staan ze. Transformatorstations: hokjes met op de deur de bekende bliksemschicht in een geel driehoekig bordje. Bij een windpark noemen we dat ook wel inkoopstation omdat we op dit punt ook meten hoeveel energie er is opgewekt.

Vervoer van stroom

Het transformatorstation dat we aan de Maasvlakteweg ter hoogte van P6 neerzetten is nodig om de stroom, die de windmolens straks gaan genereren, om te zetten in hoogspanning. Deze hoogspanning kan wel 66.000 volt zijn. Dat is de beste manier om grote hoeveelheden elektriciteit te vervoeren. Het inkoopstation biedt behalve voor de transformator ook ruimte voor de aansluiting aan het bestaande elektriciteitsnet van de Tweede Maasvlakte.

Via het elektriciteitsnet gaat het richting de uiteindelijk stroomgebruikers. En voordat de stroom daar weer uit het stopcontact komt, wordt de spanning weer teruggebracht naar 230 Volt. Het station is dus een belangrijke schakel straks bij het uiteindelijke gebruik van de opgewekte energie.

Artist Impression Inkoopstation met hek

Handig om te weten over de werkzaamheden voor het inkoopstation

In mei start het installatiebedrijf Spie met het neerzetten van het gebouw. De bouw van het station zal ongeveer 8 maanden duren. Daarna plaatst Stedin, vanaf januari 2022, de technische installaties in het gebouw. Het verkeer op de Maasvlakteweg bij HMP 13,9 komt mogelijk in- en uitvoegend werkverkeer tegen dat van en naar de bouwlocatie rijdt. Wij verwachten hiervan geen overlast voor de weggebruikers

Een begin

Hoewel de vergunning voor het windpark op dit moment nog niet onherroepelijk is maken we toch graag alvast een begin. De bouw van het station heeft geen gevolgen voor het gebruik van de stranden. Daarbij hebben we de tijd hard nodig om vanaf 2023 al bij te dragen aan de duurzaamheiddoelstellingen van Nederland. En dat doen we graag. Met de komst van het windpark gebruikt het hele ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 100% duurzame stroom

Stilstandvoorziening voor vogels is maatwerk
We maken een begin

Deel dit bericht!