Het is belangrijk om te weten dat Maasvlakte 2 is ontwikkeld om ruimte te geven aan innovatieve en duurzame havenontwikkeling. De huidige gebruiksfuncties van de Maasvlakte mogen geen beperking krijgen door de aanwezigheid van de windturbines. Dit komt in het bestemmingsplan onder andere tot uiting d.m.v. de zogenoemde ‘High Impact Zone afstand-eis’ (HIZ-afstanden). Daarnaast geldt ook dat Rijkswaterstaat, als opdrachtgever, de verplichting heeft opgelegd om de windturbines in lijn met het door de gemeente Rotterdam vastgestelde bestemmingsplan te realiseren.

Deze twee uitgangspunten bepalen dat wij binnen het bestemmingsplanvlak ‘Windturbinepark’ én binnen de regels voor afmetingen en afstanden tot andere bestemmingen het windpark moeten realiseren. Eneco heeft geprobeerd de molens zo dicht mogelijk tegen het duin te zetten, maar vanwege de afspraken die al in het bestemmingsplan zijn vastgelegd omtrent de HIZ-afstanden worden de molens iets meer richting de zee geduwd. Dit is de optimale locatie voor de molens, gezien alle beperkingen en afspraken die er zijn.