In het Bestemmingsplan Maasvlakte 2 van 2018 is de komst van een windpark op Maasvlakte mogelijk gemaakt. De ruimte tussen de duinvoet, het strand en een denkbeeldige lijn in zee, is daarbij aangewezen als locatie om windenergie op te wekken. Het klopt dus dat de turbines op het extensieve strand in de vloedlijn komen te staan.