7 juli 20213,2 minuten

Even voorstellen: Hubert Lamie

Even voorstellen: Hubert Lamie, 64 jaar, werkt al 33 jaar voor Eneco. Hij is Sitemanager voor het project Windpark Maasvlakte 2. Wij vroegen onder andere aan hem: “Hubert, wat is een sitemanager?”

“Buiten op de bouwplaats ben ik de ogen en oren van de projectmanager. Op het moment dat de bouw echt start kom ik in beeld. Ik ben vier dagen per week op het project. Dan kan ik het beste getypeerd worden als de spin in het web, want ik coördineer alles van de betrokken aannemers tot andere belanghebbenden. Dit varieert van controles op contractvoorwaarden tot begeleiding van een ecoloog. Ook ondersteun ik de andere projectteamleden. Het belangrijkste uitgangspunt bij alle werkzaamheden is, dat er goed en veilig wordt gewerkt. Bijvoorbeeld dat iedereen op de bouwplaats de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen draagt. In dit project is op de nieuwe norm in het veiligheidsniveau ingezet.”

Hubert Lamie

Sitemanager Windpark Maasvlakte 2
Eneco

Aandacht voor een veilige werkomgeving

Eneco werkt volgens de Safety Culture Ladder. Hierdoor heeft veiligheid een hoge prioriteit in onze aanpak. We investeren continu in verbetering van het veiligheidsbewustzijn. Medewerkers én derden die werkzaamheden uitvoeren, spreken elkaar aan op onveilige situaties en gedrag. We voeren pro-actief verbeteringen gestructureerd in en evalueren ze ook. We denken vooruit en nemen initiatief. Op die manier realiseren we een zo veilig mogelijke werkomgeving voor alle medewerkers.

Deze focus op zichtbaarheid van veiligheid en gezondheid is een belangrijk hulpmiddel in het terugdringen van bedrijfsongevallen of bijna-ongevallen.

Als voorbeeld van veilig werken spannen wij ons in om te hard rijden op de Maasvlakteweg terug te dringen. Lees het artikel over de tijdelijke snelheidsverlaging op de Maasvlakteweg.

Wanneer kunnen we bouwwerkzaamheden verwachten?

“De aannemer Spie startte in mei met de bouw van het inkoopstation naast de Maasvlakteweg. Met het gebouw zijn we bezig tot januari 2022. Daarna plaatsen we de installaties in dit gebouw en brengen we de kabels aan. Dus voorlopig ben ik op de bouwplaats van het inkoopstation te vinden.

Ballast Nedam en Vestas bouwen straks de windturbines en zij maken nu de bouwplanning in orde. Ik verwacht dat we begin 2022 starten met het maken van extra duinovergangen. Deze zijn nodig om het strand toegankelijk te maken voor de aanvoer van materieel. Later in het jaar breiden de werkzaamheden zich uit naar het strand. Vanwege de complexiteit, afstanden en de relatief korte bouwtijd komt er volgend jaar nog een sitemanager bij.”

Zodra de concrete bouwplanning beschikbaar is vind je deze in de tijdlijn.

Weet je veel van windparken?

“Ja, best wel. Ik werkte eerder aan diverse windparken op land, zoals Windpark Slufter dat zich ook op de Maasvlakte bevindt. Op het ogenblik ben ik ook sitemanager voor het Windpark Landtong Rozenburg. Daar hebben we bij de stormvloedkering net 10 turbines uit 2007 ontmanteld en zijn we gestart met het heien van de fundatie voor de 9 nieuwe turbines die volgend jaar geplaatst worden.

Daarnaast werk ik al 33 jaar voor Eneco en ben ik sinds 2008 als sitemanager betrokken bij de bouw van nieuwe opwekeenheden zoals windparken, hout-gestookte centrale en bio warmte installaties.”

Waarom vind je dit werk leuk?

“De dynamiek van vooral de grotere projecten fascineert me. En er is geen mooiere voldoening dan na een hectische bouwperiode weer een nieuwe duurzame opwekeenheid af te leveren. Ik geef graag sturing aan deze projecten om zo een bijdrage te leveren aan de bedrijfsdoelstellingen van Eneco.”

Hoe ziet je dagindeling eruit?

“Als eerste is geen enkele dag hetzelfde en verder wordt de dag bepaald door mails, afspraken in de agenda, coördinatie en voortgangscontroles op het werk en verder regelmatige afwisseling door spontaan ontstane situaties die direct om actie vragen.Dit windpark wordt in een unieke omgeving gebouwd. We zijn daarom bijvoorbeeld nu aan het nadenken over een goede formule om belangstellenden op een veilige en verantwoorde wijze rond te leiden langs de diverse projectwerkzaamheden.”

Snelheid langs inkoopstation
ZilvermeeuwThematafel Natuur: Een eerste impressie

Deel dit bericht!