15 september 20220,9 minuten

Erosiebescherming op het strand

Op Windpark Maasvlakte 2 staan 12 van de 22 windturbines op het strand. Harde elementen zoals deze windturbines hebben een effect op het strand dat altijd in beweging is. Door natuurlijke processen zoals het getij, de stroming en de golven kan er erosie optreden rondom de fundering (monopiles) van de windturbines op het strand. Zo kunnen er tijdens stormen erosiekuilen ontstaan rondom de windturbines.

Dat willen we zoveel mogelijk voorkomen, omdat deze kuilen overlast kunnen veroorzaken voor bijvoorbeeld recreanten. Daarom brengen we erosiebescherming aan rondom de funderingen van de 12 windturbines op het strand. Deze bescherming voorkomt dat er diepe erosiekuilen kunnen ontstaan. Om te voorkomen dat de erosiebescherming bloot komt te liggen, brengen we deze op diepte onder het strand aan. De erosiebescherming is daardoor bij normale omstandigheden niet zichtbaar.

Erosiebescherming aanbrengen

Erosiebescherming

De erosiebescherming bestaat uit stenen die in de vorm van een schijf rondom de windturbines worden aangebracht. De zware stenen bieden weerstand tegen de natuurlijke processen en beschermen op die manier het zand er onder. Op deze manier zijn ook de kabels van de windturbines beschermd tegen blootlegging.

Terugblik Kijkje bij de bouw op 20 augustus
Vooruitkijken bouwwerkzaamheden

Deel dit bericht!