11 april 20222 minuten

Duurzame energie uitgelicht in FutureLand

Zowel Eneco als Havenbedrijf Rotterdam maken zich sterk om klimaatverandering tegen te gaan. In de afgelopen periode voegden we in nauwe samenwerking verschillende tentoonstellingsonderdelen toe aan de expositie in FutureLand. Informatieborden, een virtuele tour en een quiz vertellen bezoekers over Windpark Maasvlakte 2, hoe zij zelf energie kunnen besparen en over de energietransitie in de Rotterdamse haven.

De haven en de energietransitie

Als groot industriegebied speelt de haven een belangrijke rol in de Nederlandse overgang naar een circulaire economie. De nieuwe virtuele vlucht ‘Take off for new energy’ licht op een leuke en toegankelijke manier de drie stappen toe waarop het Havenbedrijf naar een CO2-neutrale haven toewerkt. In eerste plaats wordt efficiënter met grondstoffen omgegaan bijvoorbeeld door warmte die vrijkomt te hergebruiken, zoals voor het verwarmen van gebouwen. Bij deze stap hoort ook de afvang en opslag van CO2 onder de Noordzeebodem. In de tweede stap gaat de haven over naar een nieuw energiesysteem. Met duurzame energie wordt groene waterstof gemaakt. Deze energiedrager is bijzonder geschikt voor industrie die veel energie nodig heeft. In de laatste stap worden fossiele brandstoffen vervangen door o.a. biomassa, gerecyclede grondstoffen, groene waterstof en CO2.

Overzicht locatie

Windpark Maasvlakte 2 & havengebied

Windpark Maasvlakte 2 en de haven

Eneco bouwt het windpark in opdracht van Rijkswaterstaat. Met de opbrengst is vanaf 2023 het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 100% klimaatneutraal.

Maasvlakte 2 biedt uitzonderlijke condities voor een windpark op land. Het waait er bijna altijd en biedt daarmee windcondities die vergelijkbaar zijn met een windpark op zee. De windturbines worden gebouwd op de zeewering die Zuid-Holland verzekert van droge voeten. Technisch vernuft houdt deze bescherming tegen de zee intact. Weer andere innovaties zorgen voor de veiligheid van trekvogels en broedkolonies, maar ook van vleermuizen. In FutureLand besteedt de expositie aandacht aan het windpark.

Zo wordt er voortvarend gewerkt aan een duurzame toekomst en in FutureLand kom je te weten hoe. Neem de virtuele vlucht: ‘Take off for new energy’. Wil je ontdekken wat jij al weet over de energietransitie of hoe je zelf energie kan besparen? Doe dan aansluitend de ‘Energy Quiz’.

Onderhoudswerkzaamheden aan strand Maasvlakte 2

Eind april en begin mei voert Rijkswaterstaat onderhoudswerkzaamheden uit op het strand van de Maasvlakte 2. Een gedeelte van het badstrand wordt gesuppleerd. De plek waar gewerkt wordt, wordt op dat moment afgesloten voor publiek. Gelukkig is er voldoende ruimte over voor recreatie.

Krijgt uw project een bijdrage uit ons fonds Windpark Maasvlakte 2?
Fietspendeldienst

Deel dit bericht!