8 februari 20213,1 minuten

De stranden van de Tweede Maasvlakte

De Tweede Maasvlakte kent verschillende stranden. We onderscheiden het intensieve badstrand voor dagrecreatie en het extensieve strand. Deze 2 strandgedeelten kregen in het bestemmingsplan voor de bouw van de Tweede Maasvlakte in 2008 al verschillende kaders voor het gebruik ervan. Zo mag vanwege de nabijheid van de zware industrie het extensieve strand niet intensief gebruikt worden. Daarom is op die plek bijvoorbeeld het aantal parkeerplaatsen en duinovergangen beperkt. Het extensieve strand telt slechts 80 parkeerplaatsen (P5 en P6). Terwijl het intensieve strand er veel meer heeft, namelijk 1.500 op P1 tot en met P4.

Geen gevolgen bij het intensieve badstrand

Het recreatiestrand voor intensief gebruik biedt op een veilige manier ruimte aan zeker 10.000 bezoekers per dag. Dit blijft ook zo. Het intensieve strand dat ten zuiden van het windpark ligt blijft volledig intact zonder dat daar windmolens komen. Ben je dus een badgast, visser, vogelspotter, wandelaar, fietser, zee-kajakker? Je blijft welkom op het intensieve badstrand. Er verandert daar niets.

Ben je kitesurfer, golfsurfer of windsurfer? Dan ben je ook welkom. Belangrijk om te weten is dat ‘De Slufter’ een ‘niet-formeel’ gebruikte kite-spot is. Deze populaire kitesurfplek is gedoogd door de gemeente Rotterdam als onderdeel van onderzoek naar de effecten van kitesurfen op foeragerende en rustende vogels in de rustgebieden Slikken van Voorne en Hinderplaat.

Veranderingen bij het extensieve strand

De windmolens komen op de harde zeewering en op het extensieve strand. Ook daar blijven bijna alle vormen van recreatie mogelijk. Vanwege de veiligheid is alleen kite-surfen hier niet meer toegestaan vanaf 1 januari 2022. Kitebuggyen mag nog steeds, maar met een beperking van de lijnlengte. Andere vormen van recreatie zoals windsurfen, strandzeilen en vliegeren met vliegers die reiken tot enkele meters mag ook gewoon.


Klik op de afbeelding voor een vergroting

Formaliseren kiten op Maasvlakte 2

Vertegenwoordigers van de kiters zijn in gesprek over de voorwaarden om de gedoogzone bij kite-spot De Slufter te formaliseren en mogelijk te vergroten. Ook hier is het vinden van de balans een uitdaging. Het kiten moet wel in balans zijn met het instandhouden van de natuur naast het huidige gedooggebied. Dit geeft nu spanning door de toename van het aantal kiters. Enerzijds door het intrekken van het aanwijzingsbesluit door de gemeente Rotterdam bij het extensieve strand en anderzijds door de explosieve groei van de sport. Hier zijn veel partijen bij betrokken behalve de Gemeente Rotterdam hebben de Provincie, Omgeving Dienst Haaglanden, Havenbedrijf Rotterdam en de verschillende natuur- en milieuorganisaties hier ook een stem in. De inventarisatie en de besluitvorming over dit plan valt buiten de procedures voor Windpark Maasvlakte 2. De gemeente wil in 2021 een nieuw aanwijzingsbesluit vaststellen.

Recreatieve strandbeleving: Geluid en verlichting

Met de komst van het windpark blijft er dus volop ruimte voor de recreant op de Tweede Maasvlakte. De windmolens hebben mogelijk wel impact op de recreatieve beleving van het strandgedeelte. Dit verschilt per persoon. Beleving is iets wat subjectief is. Dat maakt het lastig om iedereen tevreden te houden. De gemeente Rotterdam, RWS en Eneco overlegden het afgelopen jaar intensief en constructief met de vertegenwoordigers van de verschillende recreatiegroepen.

Het resultaat van dit overleg is bijvoorbeeld de aanpassing om geluidsoverlast te voorkomen. We passen stillere bladen toe bij de molen vlakbij het badstrand en bij de brandweerkazerne. Lees hier meer over de stillere bladen.

Verlichting passen we alleen toe voor zover dit vanuit eisen van de luchtvaart noodzakelijk is. Windturbines met een tiphoogte vanaf 150 meter krijgen altijd een obstakelmarkering. Dit bestaat uit een wit (bij dag) en rood (bij nacht) knipperlicht. Het doel van dit licht is om piloten alert te maken op de aanwezigheid van de windturbine. Dit is nodig zodat vliegtuigen er niet tegen aan vliegen. We dimmen de luchtvaartverlichting zoveel mogelijk en stemmen deze af op andere nabijgelegen Eneco windparken.

 

 

Vergunningsproces stap 6 & 7 - Definitieve besluiten ter inzage
Natuur vogelNatuur beschermen door stilzetten wieken

Deel dit bericht!