Updates

15:14 15:14

Zoeken naar de balans

2021-02-09T15:14:53+01:009 februari 2021|

De Tweede Maasvlakte is een uitdagend gebied. Bij elke nieuwe ontwikkeling in de omgeving veranderen de gebruiksmogelijkheden. Het is altijd zoeken naar de balans tussen de invulling van uitbreidingskansen van de Rotterdamse haven, het behouden van de aanwezige natuur en het bieden van veel verschillende recreatiemogelijkheden. Ook de komst van het windpark heeft impact op de omgeving. De Tweede Maasvlakte [...]

18:54 18:54

Extra online vragenuurtje

2021-02-12T19:33:45+01:008 februari 2021|

Een groot windpark bouwen op een drukbezocht strand is niet alleen uniek en innovatief, maar brengt ook veel vragen met zich mee. Heel begrijpelijk. Graag geven we je de gelegenheid je vragen te stellen tijdens een toelichtend online vragenuurtje. Wat gaan we doen? We plannen in de komende weken 3 keer een online sessie via Teams. woensdag 17 februari van [...]

18:18 18:18

Uilenveren: Innovatie tegen geluid

2022-05-30T14:54:28+02:008 februari 2021|

Windmolens produceren geluid. Dit komt door de bewegende onderdelen in de turbine en door de rotorbladen die door de wind snijden. Moderne turbines maken veel minder geluid dan oudere turbines. En om het geluid van de bladen te verlagen plaatst Eneco uilenveren op de wieken van de windmolens die vlakbij het intensieve badstrand en bij de brandweerkazerne komen. Klik op [...]

17:26 17:26

Natuur beschermen door stilzetten wieken

2021-02-09T12:25:20+01:008 februari 2021|

Om de natuur een handje te helpen past Eneco een stilstandvoorziening toe. Deze maatregel komt ten goede aan de trekvogels en lokale broedvogels van de Tweede Maasvlakte. Door de windmolens stil te zetten op piekmomenten van vogeltrek, zorgen we voor een flinke vermindering in het aantal slachtoffers. Voor het krijgen van de ontheffing voor de wet Natuurbescherming is deze voorziening [...]

17:21 17:21

De stranden van de Tweede Maasvlakte

2022-05-30T14:55:35+02:008 februari 2021|

De Tweede Maasvlakte kent verschillende stranden. We onderscheiden het intensieve badstrand voor dagrecreatie en het extensieve strand. Deze 2 strandgedeelten kregen in het bestemmingsplan voor de bouw van de Tweede Maasvlakte in 2008 al verschillende kaders voor het gebruik ervan. Zo mag vanwege de nabijheid van de zware industrie het extensieve strand niet intensief gebruikt worden. Daarom is op die [...]

17:03 17:03

Vergunningsproces stap 6 & 7 – Definitieve besluiten ter inzage

2022-05-30T14:56:22+02:008 februari 2021|

Samenwerken aan de beantwoording van zienswijzen De vergunningsaanvraag voor Windpark Maasvlakte 2 doorloopt een aantal stappen. In de vorige nieuwsbrief lichtten we de stap naar de ontwerpbesluiten en de ter inzagelegging toe. Belanghebbenden konden tot 11 december jl. hun zienswijzen indienen. De beantwoording ligt bij de bevoegde gezagen. Dit zijn de Gemeente Rotterdam, de Provincie Zuid-Holland en Rijkswaterstaat. Hoe ging [...]

17:00 17:00

Vergunningsproces stap 5 – Ontwerpbesluit ter inzage

2021-05-11T12:06:56+02:0029 oktober 2020|

Eneco wil graag starten met de bouw van het windpark op de Tweede Maasvlakte. Dat kan zodra de benodigde vergunningen zijn verleend. De aanvraag voor de vergunningen is in september gedaan en een belangrijk onderdeel daarvan is het zogenaamde milieueffectrapport (MER). Hoe werkt zo’n vergunningsproces nu precies, waar kun je de documenten van het Ontwerpbesluit inzien en hoe kun je [...]

16:00 16:00

Online informatiebijeenkomst over de ontwerpbesluiten

2020-10-29T17:25:10+01:0029 oktober 2020|

Tijdens de online informatiebijeenkomst kom je meer te weten over het nieuwe windpark op de Tweede Maasvlakte. Daarnaast kun je vragen stellen aan experts die aan dit project meewerken. Vanwege de opnieuw aangescherpte Covid-19 maatregelen is het helaas niet mogelijk om een live inloopbijeenkomst in jouw buurt te organiseren. Daarom plannen we deze bijeenkomsten nu online. Data informatiebijeenkomsten Sessie 1: [...]

15:00 15:00

Het milieueffectrapport

2020-10-29T17:25:20+01:0029 oktober 2020|

De resultaten van de MER-onderzoeken staan beschreven in het milieueffectrapport (MER). Het beschrijft de mogelijke impact van het nieuw te bouwen windpark op de natuur, externe veiligheid, bodem en water, archeologie en cultuurhistorie, landschap, en ruimtegebruik. Daarnaast wordt inzichtelijk gemaakt hoeveel geluid en slagschaduw het windpark produceert en wat de verwachte energieopbrengst is. Vervolgens is gekeken welke maatregelen te nemen [...]

14:00 14:00

Robin de slimme vogelradar

2020-10-30T16:42:33+01:0029 oktober 2020|

Om de vliegbewegingen van vogels op Maasvlakte 2 altijd goed in beeld te hebben, zetten we een Robin Vogelradar in. De radar helpt ons om het aantal vogelslachtoffers als gevolg van het windpark te beperken. Om meer te weten te komen over de slimme vogelradar spraken we met Jonne Kleyheeg. Zij is vogelecoloog bij Bureau Waardenburg. Waarom heet de radar [...]

Ga naar de bovenkant