29 oktober 20201,7 minuten

Bodemonderzoek op het strand van de Tweede Maasvlakte

Op de Tweede Maasvlakte zijn medewerkers van MOS Grondmechanica hard aan het werk om meer te weten te komen over de samenstelling, opbouw en vorming van de bodem, op de plekken waar de windmolens ongeveer komen te staan. Op het strand stelden zij hiervoor een kleine boorinstallatie op, die vast niet onopgemerkt is gebleven bij strandbezoekers.

MOS Grondmechanica is een onafhankelijk onderzoek- en adviesbureau en behoort al jaren tot een van de toonaangevende bureaus op het gebied van de geotechniek, geohydrologie en geomonitoring. Zij onderzoeken de geotechnische toestand van de ondergrond. Hierbij kun je denken aan de opbouw en eigenschappen van de grondlagen, de grondsoort, de sterkte, de mate waarin de grond kan vervormen (deformatie) en de stabiliteit.

Grondboringen | Tweede Maasvlakte

Bij het onderzoek worden diepe elektrische sonderingen en mechanische boringen uitgevoerd. Zo wordt de draagkracht van de grond gemeten. De grondmonsters worden in het laboratorium verder onderzocht. De veldonderzoeken zijn nog niet afgerond, maar tot nu toe zijn ze wel allemaal goed gegaan.

Windpark-ontwerp: Monopile-fundatie op het strand

De resultaten van de bodemkundige analyses gebruiken we om het windpark-ontwerp verder vorm te geven. Aan de hand van de analyses bepalen we de diepte van de monopile-fundatie in de grond. Een monopile is één enkele, heel grote metalen buis die recht omlaag de grond in wordt geslagen en die als een soort overmaatse spijker in de grond steekt. Monopiles worden vooral gebruikt als er water in het spel is. Op de monopiles worden straks grote krachten uitgeoefend. Bijvoorbeeld door de turbines tijdens hevige stormen, maar ook door het dagelijkse gebeuk van de golven tegen de paal. We weten inmiddels dat op sommige locaties relatief slappe lagen van veen en klei in de ondergrond zitten. Op deze plekken gaan we de monopiles mogelijk tot wel tot 55 meter diep verankeren, terwijl dit op andere plekken zo’n 35 meter is. Zo zorgen we ervoor dat ze alle krachten van de natuur kunnen weerstaan.

Monopile fundatie | Maasvlakte twee

Wat wordt er onderzocht bij de ontwikkeling van het windpark?
Topvragen

Deel dit bericht!