23 december 20215 minuten

Afsluiting Prinses Maximaweg, fietspad en strand

Op de buitenste rand van Maasvlakte 2 bouwt Eneco in opdracht van Rijkswaterstaat een windpark. De 22 windturbines wekken samen jaarlijks 416 GWh aan groene stroom op. Met deze stroom is het gehele ministerie van Infrastructuur en Waterstaat al in 2023 energieneutraal.

Eindresultaat

Artist impression*

Afsluiting Prinses Maximaweg, fietspad en strand

Om het windpark te realiseren en de veiligheid te borgen zijn de Prinses Maximaweg en het naastgelegen fietspad vanaf februari tot eind 2022 afgesloten voor autoverkeer en fietsers. Hierdoor zijn P5 en P6 niet bereikbaar en kan ook het extensieve strand niet bezocht worden. Autoverkeer kan wel gewoon gebruik maken van de Maasvlakteweg. Voor fietsers komt er een speciale fietspendelbus. Het badstrand en P1, P2, P3 blijven wel open

Plattegrond

Weg- en strandafsluitingen en op- en uitstapplaatsen fietspendelbussen

Uitdaging in de planning

Het windpark moet vanaf 2023 stroom opleveren. Om dit te realiseren werken de aannemers Ballast Nedam en de turbineleverancier Vestas nauw samen om alle werkzaamheden voor de bouw op elkaar af te stemmen. We voeren het leeuwendeel van de werkzaamheden uit in de periode van 15 april tot en met 30 september.

In de winterperiode en het vroege voorjaar komen de meeste stormen voor, het zogenaamde stormseizoen. De waterkerende functie van het duin en de dijk zijn dan het hardste nodig. In het stormseizoen mag er daarom niet gewerkt worden op de harde zeewering. Op de zachte zeewering gaan we alleen voorbereidende werkzaamheden uitvoeren, zoals het aanleggen van duinovergangen en van bouwwegen op het strand.

Werkzaamheden voor de bouw

Vanaf medio februari starten we met de aanleg van 4 brede duinovergangen en een bouwweg op het strand van 8 meter breed. Op elke plek waar een windmolen komt leggen we telkens een speciale kraanopstelplaats aan. Vanaf de kraanopstelplaats bouwen we de windmolen op. De aanleg van de kraanopstelplaatsen en de opbouw van de windturbines volgen elkaar op. Er zijn dus continu werkzaamheden en transportbewegingen op het gehele strand en langs het duin en de dijk

Duinovergang en kraan opstelplaats

Artist impression*

Groot materieel

Voor de werkzaamheden en het plaatsen van de windmolens is groot materieel nodig. Zo is een monopile (de fundering van de turbine op het strand) wel 5 meter breed en 40 meter hoog. Het heiblok dat gebruikt wordt bij het plaatsen is 7 meter bij 7 meter. Al het benodigde graaf-, hijs-, boor- en trilmaterieel, de monopiles en turbineonderdelen vervoeren we via de Pr. Maximaweg naar het strand

Kraanopstelplaats en transportbewegingen

Artist impression*

Inzet van de Prinses Maximaweg

Gedurende de bouwperiode van het windpark gebruiken we de Maximaweg alleen voor bouwverkeer en het bufferen van containervrachtwagens, die bij storm of een storing tijdelijk niet terecht kunnen op de terminals. Daarnaast is de Pr. Maximaweg de alternatieve calamiteitenroute voor hulpdiensten. Onderstaand lichten we deze drie functies nader toe.

Bouwverkeer:

Medio februari start de bouw van het windpark en rijdt er voornamelijk zwaar verkeer dat groot materieel van en naar de opslagplaats vervoert. Dit verkeer rijdt via de Maximaweg en de duinovergangen naar de werkterreinen op het strand (zachte zeewering) en de dijk (harde zeewering).

Bufferen:

Als toegang tot de containerterminals niet mogelijk is, bijvoorbeeld vanwege sterke wind, storing in een systeem van de terminal of bij de douane, dan moeten vrachtwagens met containers tijdelijk parkeren ergens op de Maasvlakte. De Prinses Maximaweg is dan een belangrijke bufferplaats. Dit blijft zo.

Calamiteiten:

Bij calamiteiten op de Maasvlakteweg wordt de Maximaweg altijd gebruikt als omleidingsroute voor de hulpdiensten, zoals de Zeehavenpolitie, brandweer en ambulancedienst. Hiervoor maken we op verschillende plekken tussen de Prinses Maximaweg en de Maasvlakteweg een calamiteitendoorsteek (CADO). Zo blijven we zorgen voor de tijdige aanrijdtijden voor hulpdiensten

Veiligheid borgen

Nu de aanpak en bouwvolgorde bekend zijn, is het duidelijk dat het voor de veiligheid beter is om de Maximaweg en het fietspad af te sluiten voor niet-essentieel verkeer. De parkeerplaatsen bij P5 en P6, het gehele extensieve strand en de duinen zijn helaas niet toegankelijk. Het bekende badstrand en de parkeergelegenheid P1, P2 en P3 blijven wel toegankelijk.

“Voor de veiligheid is het beter om de Maximaweg en
het
fietspad af te sluiten voor niet-essentieel verkeer.”

Impact voor aanwezigen in het gebied

Het gebied waar we het windpark gaan realiseren wordt voor verschillende doeleinden gebruikt. De noodzakelijke afsluiting van de Maximaweg, het fietspad en het extensieve strand heeft voor alle gebruikers impact. Wat is de situatie voor de verschillende gebruikers?

Voor iedereen:

De Prinses Maximaweg, naastgelegen fietspad en het extensieve strand zijn afgesloten, P5 en P6 zijn niet bereikbaar.

Sportvissers:

Vissen kan bij het badstrand. Daar is het veilig en er is voldoende parkeergelegenheid.

Kiters:

Per 1 januari 2022 is kiten niet meer toegestaan bij het extensieve strand. Met de kiters en de gemeente Rotterdam wordt gesproken over alternatieven.

Golfsurfers:

Hoe noordelijker hoe beter de golven, daarom komen de golfsurfers het liefste op het extensieve strand bij P5 en P6. Deze locaties zijn tijdens de bouw helaas niet bereikbaar. Golfsurfers kunnen wel veilig terecht op het badstrand in die periode. Daar is ook voldoende parkeergelegenheid.

Wandelaars:

Wandelaars kunnen, eventueel met hun aangelijnde hond, gewoon terecht op het badstrand. Een wandeling maken over het hele strand naar het noorden tot de blokkendam kan vanwege de afsluiting helaas niet meer.

Naturisten:

Naturisten kunnen gewoon terecht op hun huidige plek. Uitwijken naar het noorden kan gedurende de afsluiting helaas niet meer. Na de bouwperiode kan en mag dit weer wel.

Fietsers:

Het fietspad langs de Pr. Maxima weg is geheel afgesloten. Voor alle fietsers wordt een fietspendelbus ingezet.

Onderhoud van de kust door Rijkswaterstaat

Voorafgaand aan bouw van het windpark zal Rijkswaterstaat regulier onderhoud aan de zeewering uitvoeren. Vanaf januari 2022 starten de werkzaamheden voor zandsuppletie. Meer informatie hierover staat op de website van Rijkswaterstaat.

* De artist impressions geven een indicatie van de toekomstige situatie.

Conflicterende belangen en een gedeeld doel
Speciale zorgen voor de natuur…

Deel dit bericht!