Actueel

Home/Actueel/

Inkoopstation – De stekker erin

Rijkswaterstaat wil vanaf 2023 de duurzame energie van Windpark Maasvlakte 2 afnemen. In afwachting van de Raad van State procedure en het verkrijgen van de onherroepelijke vergunningen maakt Eneco een begin met het neerzetten van een transformatorstation aan de Maasvlakteweg. Transformatorstation Waarschijnlijk is het je nog nooit opgevallen maar in iedere woonwijk en op ieder [...]

2021-04-29T14:08:19+02:0014 april 2021|

Stilstandvoorziening voor vogels is maatwerk

Nieuw inzicht biedt meer bescherming voor vogels Trekvogels die de Tweede Maasvlakte passeren en de broedvogels die er wonen willen we zo goed mogelijk beschermen. Hiervoor doen we meer dan wat de wet Natuurbescherming voorschrijft. Daarom werken we aan een maatwerk stilstandvoorziening, die aansluit bij het gedrag van de vogels op de Tweede Maasvlakte. Hoe ziet de stilstandvoorziening er [...]

2021-03-30T11:05:16+02:0030 maart 2021|

Vergunningenproces stap 7 – Beroepsprocedure bij de Raad van State

De vergunningen voor de bouw van Windpark Maasvlakte 2 zijn definitief, maar nog wel herroepelijk. De Raad van State buigt zich nu eerst over de ingediende beroepen. Een Raad van State procedure houdt in dat de hoogste rechter beoordeelt of de overheid zich aan de wet heeft gehouden. Ook kijken ze of alle belangen goed zijn afgewogen op het [...]

2021-03-30T11:05:55+02:0030 maart 2021|

Zoeken naar de balans

De Tweede Maasvlakte is een uitdagend gebied. Bij elke nieuwe ontwikkeling in de omgeving veranderen de gebruiksmogelijkheden. Het is altijd zoeken naar de balans tussen de invulling van uitbreidingskansen van de Rotterdamse haven, het behouden van de aanwezige natuur en het bieden van veel verschillende recreatiemogelijkheden. Ook de komst van het windpark heeft impact op de omgeving. De Tweede Maasvlakte [...]

2021-02-09T15:14:53+01:009 februari 2021|

Extra online vragenuurtje

Een groot windpark bouwen op een drukbezocht strand is niet alleen uniek en innovatief, maar brengt ook veel vragen met zich mee. Heel begrijpelijk. Graag geven we je de gelegenheid je vragen te stellen tijdens een toelichtend online vragenuurtje. Wat gaan we doen? We plannen in de komende weken 3 keer een online sessie via Teams. woensdag 17 februari van [...]

2021-02-12T19:33:45+01:008 februari 2021|

Uilenveren: Innovatie tegen geluid

Windmolens produceren geluid. Dit komt door de bewegende onderdelen in de turbine en door de rotorbladen die door de wind snijden. Moderne turbines maken veel minder geluid dan oudere turbines. En om het geluid van de bladen te verlagen plaatst Eneco uilenveren op de wieken van de windmolens die vlakbij het intensieve badstrand en bij de brandweerkazerne komen. Klik op [...]

2022-05-30T14:54:28+02:008 februari 2021|

Natuur beschermen door stilzetten wieken

Om de natuur een handje te helpen past Eneco een stilstandvoorziening toe. Deze maatregel komt ten goede aan de trekvogels en lokale broedvogels van de Tweede Maasvlakte. Door de windmolens stil te zetten op piekmomenten van vogeltrek, zorgen we voor een flinke vermindering in het aantal slachtoffers. Voor het krijgen van de ontheffing voor de wet Natuurbescherming is deze voorziening [...]

2021-02-09T12:25:20+01:008 februari 2021|

De stranden van de Tweede Maasvlakte

De Tweede Maasvlakte kent verschillende stranden. We onderscheiden het intensieve badstrand voor dagrecreatie en het extensieve strand. Deze 2 strandgedeelten kregen in het bestemmingsplan voor de bouw van de Tweede Maasvlakte in 2008 al verschillende kaders voor het gebruik ervan. Zo mag vanwege de nabijheid van de zware industrie het extensieve strand niet intensief gebruikt worden. Daarom is op die [...]

2022-05-30T14:55:35+02:008 februari 2021|

Vergunningsproces stap 6 & 7 – Definitieve besluiten ter inzage

Samenwerken aan de beantwoording van zienswijzen De vergunningsaanvraag voor Windpark Maasvlakte 2 doorloopt een aantal stappen. In de vorige nieuwsbrief lichtten we de stap naar de ontwerpbesluiten en de ter inzagelegging toe. Belanghebbenden konden tot 11 december jl. hun zienswijzen indienen. De beantwoording ligt bij de bevoegde gezagen. Dit zijn de Gemeente Rotterdam, de Provincie Zuid-Holland en Rijkswaterstaat. Hoe ging [...]

2022-05-30T14:56:22+02:008 februari 2021|

Vergunningsproces stap 5 – Ontwerpbesluit ter inzage

Eneco wil graag starten met de bouw van het windpark op de Tweede Maasvlakte. Dat kan zodra de benodigde vergunningen zijn verleend. De aanvraag voor de vergunningen is in september gedaan en een belangrijk onderdeel daarvan is het zogenaamde milieueffectrapport (MER). Hoe werkt zo’n vergunningsproces nu precies, waar kun je de documenten van het Ontwerpbesluit inzien en hoe kun je [...]

2021-05-11T12:06:56+02:0029 oktober 2020|
Ga naar de bovenkant