Speciale zorgen voor de natuur…

In het kader van de samenwerken zijn we al enige tijd nauw in contact met de vertegenwoordigers van de natuur- en milieuorganisaties. We hebben het dan over de belangrijke initiatieven voor de natuur rondom Windpark Maasvlakte 2. Al eerder vertelden we over de stilstandvoorziening die wordt aangestuurd door de vogelradar, het plan om dit verder [...]

2021-12-23T17:16:57+01:0023 december 2021|Tags: , , , , |

Afsluiting Prinses Maximaweg, fietspad en strand

Op de buitenste rand van Maasvlakte 2 bouwt Eneco in opdracht van Rijkswaterstaat een windpark. De 22 windturbines wekken samen jaarlijks 416 GWh aan groene stroom op. Met deze stroom is het gehele ministerie van Infrastructuur en Waterstaat al in 2023 energieneutraal. Eindresultaat Artist impression* Afsluiting Prinses Maximaweg, fietspad en [...]

2022-01-14T17:03:11+01:0023 december 2021|Tags: , , , , |

Conflicterende belangen en een gedeeld doel

De ondergrond is staatseigendom. Het gebied is van gemeente Rotterdam. En de Tweede Maasvlakte hoort bij het industriegebied van het havenbedrijf. Een complexe situatie. Bij de aanleg van Windpark Maasvlakte 2 hadden veel partijen zeggenschap. Hoe kom je in zo’n geval tot een constructie waar iedere partij zich in kan vinden? Daarover vertellen Timon Vervoorn, programmamanager bij gemeente Rotterdam [...]

2021-12-21T13:46:56+01:0021 december 2021|Tags: , , , , |

Thematafel Natuur: Een eerste impressie

Om een impuls te geven aan de natuur, de leefbaarheid en de bedrijvigheid in de omgeving van Windpark Maasvlakte 2 stelt Eneco geld beschikbaar. Voor de besteding van het fonds voor de natuur zijn we op donderdag 8 juli jl. gestart met de eerste thematafel natuur. Het was een prettige bijeenkomst waaraan verschillende regionale vertegenwoordigers van natuur- en [...]

2021-07-16T09:48:13+02:0016 juli 2021|Tags: , , , |

Even voorstellen: Hubert Lamie

Even voorstellen: Hubert Lamie, 64 jaar, werkt al 33 jaar voor Eneco. Hij is Sitemanager voor het project Windpark Maasvlakte 2. Wij vroegen onder andere aan hem: “Hubert, wat is een sitemanager?" "Buiten op de bouwplaats ben ik de ogen en oren van de projectmanager. Op het moment dat de bouw echt start kom ik in beeld. Ik [...]

2021-07-07T16:55:54+02:007 juli 2021|Tags: , , , , |

Snelheid langs inkoopstation

LET OP: Handhaving op tijdelijke snelheidsverlaging Maasvlakteweg Maasvlakteweg Tijdelijke snelheid ter hoogte van HMP 13,9 in verband met bouwwerkzaamheden Op de Maasvlakteweg mag je 80km/h rijden. Ter hoogte van HMP 13,9 is de maximumsnelheid verlaagd naar 50km/h. Op deze plek vinden namelijk de werkzaamheden plaats voor de bouw van het [...]

2021-07-07T16:54:10+02:007 juli 2021|Tags: , , , |

Samenwerking Eneco en Nederlandse Kitesurfvereniging

Nederlandse Kitesurfvereniging en Eneco slaan handen ineen voor het kitesurfen op Maasvlakte 2 Op de buitenste rand van Maasvlakte 2 bouwt Eneco in opdracht van Rijkswaterstaat een windpark. De 22 windmolens komen op de harde zeewering en op het extensieve strand. Dit strand is vanwege de unieke golven zeer geliefd bij kitesurfers en wavekiters, maar de komst van [...]

Balanspartner

Gezocht: partner die energie goed weet te balanceren Als je groene stroom afneemt, komt er thuis dezelfde elektriciteit uit het stopcontact als bij de buren met grijze stroom. Er is immers maar één elektriciteitsnet en daar gaat alle stroom doorheen. Hoe werkt dat met de stroom die Rijkswaterstaat afneemt van de windmolens op de Maasvlakte? Rijkswaterstaters Johan Roelandschap, [...]

2021-06-29T09:25:19+02:0029 juni 2021|Tags: , , , |

Veiligheid als geïntegreerd thema – Ontwerp monopiles

Veiligheid heeft veel aspecten en is geïntegreerd bij alles wat we doen. In elke fase van de bouw en tijdens de exploitatie speelt veiligheid een belangrijke rol. We maken vooraf een inschatting van de risico’s voor alle mensen die in de buurt van een windmolen zijn. Dit begon al bij de inrichting van het windpark en het ontwerp van [...]

2021-07-29T14:24:55+02:0016 april 2021|Tags: , , , |

We maken een begin

Om het nieuwe windpark op de Tweede Maasvlakte te mogen realiseren doorlopen we een intensieve vergunningenprocedure. In de afgelopen periode wisten geïnteresseerden en belanghebbenden ons goed te vinden met vragen & suggesties. De inzichten die we hierdoor kregen nemen we zoveel mogelijk mee bij de realisatie van het park. Ruimte om tegemoet te komen aan het meest gehoorde verzoek, [...]

2021-04-16T16:51:04+02:0015 april 2021|
Ga naar de bovenkant