Home2023-12-22T16:06:03+01:00

Windpark Maasvlakte 2

Eneco heeft op de buitenste rand van Maasvlakte 2 in opdracht van Rijkswaterstaat een windpark gebouwd, met een totaal vermogen van 116,7 megawatt. De 22 innovatieve onshore windturbines wekken samen jaarlijks
416 GWh aan groene stroom op. Daarmee is het gehele ministerie
van Infrastructuur en Waterstaat al in 2023 volledig voorzien van groene stroom.

Lees meer over de locatie, het bouwproces, de manier waarop we de omgeving betrekken bij de realisatie van dit windpark en de maatregelen die we treffen ter bescherming van de natuur.

Windpark Maasvlakte 2

Eneco heeft op de buitenste rand van Maasvlakte 2 in opdracht van Rijkswaterstaat een windpark gebouwd, met een totaal vermogen van 116,7 megawatt. De 22 innovatieve onshore windturbines wekken samen jaarlijks
416 GWh aan groene stroom op. Daarmee is het gehele ministerie
van Infrastructuur en Waterstaat al in 2023 volledig voorzien van groene stroom.

Lees meer over de locatie, het bouwproces, de manier waarop we de omgeving betrekken bij de realisatie van dit windpark en de maatregelen die we treffen ter bescherming van de natuur.

Actueel

Samen werken aan duurzame energie

Nederland streeft naar een duurzame energievoorziening in 2050. Windpark Maasvlakte 2 levert een grote bijdrage aan de ambities om meer duurzame energie op te wekken in de provincie Zuid-Holland, de gemeente Rotterdam en het Rotterdamse havengebied.

Eneco ontwikkelt Windpark Maasvlakte 2 in nauwe samenwerking met de gemeente Rotterdam, de provincie Zuid-Holland, het Havenbedrijf Rotterdam, het Rijksvastgoedbedrijf en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Rijkswaterstaat is eigenaar van de zeewering op Maasvlakte 2 en neemt de komende 25 jaar alle stroom af.

Start bouw Windpark Maasvlakte 2

Sinds februari 2022 is de bouw van Windpark Maasvlakte 2 in volle gang. Voor de veiligheid nemen we verschillende maatregelen. Bekijk hier wat we doen.

Van wind naar licht

Hoe zit een windmolen in elkaar? Wat gebeurt er aan de binnenkant? Hoe maakt een windmolen eigenlijk de elektriciteit waar je straks een lamp mee laat branden?

Windmolens op de zeewering

Waarom laat Rijkswaterstaat een windpark bouwen? Hoe doe je dat op een plek die de grootste haven van Europa beschermt tegen de zee?

Betrokken omgeving

De Tweede Maasvlakte is gebouwd voor innovatieve, duurzame en diepzee-gerelateerde havenindustrie, zoals containerterminals, logistieke dienstverleners en petrochemische industrie. Te midden van schepen en industrie is er ook natuur. Het gebied is in trek bij diverse vogelsoorten, zowel broedvogels als trekvogels. De buitencontour van de Maasvlakte is niet alleen bedoeld als zeewering, maar ook als strand geliefd bij recreanten. Kite-sufers, badgasten, wandelaars, fietsers en vissers bezoeken de stranden graag.

Met al die verschillende activiteiten komen er veel belangen samen in dit gebied. Eneco houdt bij de ontwikkeling van dit windpark rekening met de mogelijke effecten van de windturbines op de omgeving. Zo dachten verschillende natuur- en milieuorganisaties al mee bij de eerste ontwerpen van het windpark en is er gesproken met vertegenwoordigers van bedrijven, recreatiepartijen en bewoners. Zij konden in een vroeg stadium al hun zorgen, ideeën en wensen delen.

Eneco blijft tijdens het hele project de omgeving betrekken.

Wil je nog meer weten?

Webinar Eneco

Feiten en cijfers

Ga naar de bovenkant